Databeskyttelse

Erklæring om databeskyttelse for webstedet https://firstclaasrental.dk

(Februar 2019)

CLAAS Global Sales GmbH (herefter „CLAAS“ eller „vi“) tager beskyttelse af personoplysninger meget alvorligt. CLAAS ønsker, at du ved, hvornår hvilke personoplysninger indsamles, og hvordan de benyttes af CLAAS. CLAAS sikrer teknisk og organisatorisk, at både CLAAS selv og de eksterne leverandører, der arbejder for CLAAS, overholder bestemmelserne om databeskyttelse.

Alle CLAAS’ web-aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og datasikkerhed. CLAAS har truffet forholdsregler til beskyttelse af personoplysninger mod tab, ødelæggelse, forfalskning, manipulation og uberettiget adgang. Nedenfor informerer CLAAS om indsamlingen, behandlingen og brugen af dine data.

Personoplysninger er alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (herefter „data“). Som identificerbar anses en fysisk person, der kan identificeres direkte eller indirekte, for eksempel ved hjælp af allokering til en identifikator som et navn, et identifikationsnummer, lokalitetsdata, et online-ID eller et eller flere særlige kendetegn, der er udtryk for den fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet på denne fysiske person. Dette kan for eksempel være dit navn, din adresse, dit telefonnummer eller din e-mailadresse.

 1. Hvem er ansvarlig for databehandlingen?

Ansvarlig for dette websted:

CLAAS Global Sales GmbH

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel

Tlf.: +49 5247 12-0

E-mail: firstclaasrental@claas.com

Du finder yderligere oplysninger i kolofonen.

 1. Hvordan kontakter jeg den ansvarlige for databeskyttelse?

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende databeskyttelse, kan du kontakte den ansvarlige for databeskyttelse på følgende adresse:

CLAAS Global Sales GmbH

Datenschutzbeauftragter

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel

E-mail: privacy@claas.com

 1. Hvilke kilder og data benytter CLAAS?

Personoplysninger er oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (herefter „data“). Du kan bruge vores websted rent informativt. Ud over den rent informative brug af vores websted tilbyder vi forskellige ydelser, som du kan benytte, hvis du har interesse heri. I den forbindelse skal du som regel angive yderligere personoplysninger, som vi anvender til erlæggelse af den respektive ydelse og for hvilke de tidligere nævnte principper om databehandling er gældende.

 1. Data, som vi modtager fra dig inden for rammerne af vores forretningsrelation

  1. Rekvirering af tilbud

CLAAS formidler udlejningsmaskiner til landbruget til interesserede kunder til udbyderne af udlejningsmaskiner via webstedet. Du kan rekvirere et tilbud ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er gemt på webstedet, eller bruge „lej nu“-funktionen på vores websted. I den forbindelse forespørges der først om dit konkrete behov. I denne forbindelse skal man give følgende oplysninger:

 • Tiltale

 • Stamdata (efternavn*, fornavn*, adresse*)

 • Andre kontaktoplysninger (e-mailadresse*, telefonnummer*)

 • Produktinteresse (maskiner/køretøjer, fx udstyr, effekt i hk, specialudstyr, lejeperiode*)

Felterne, der i formularen er markeret med *, er obligatoriske felter. Alle andre oplysninger er frivillige oplysninger. Vi bruger dine kontaktoplysninger til at kunne kontakte dig inden for rammerne af bestillingsforløbet.

Med henblik på dette bliver dine data eventuelt også videresendt til koncernselskaber under CLAAS (https://www.claas-gruppe.com/investor/geschaeftsbericht/download), CLAAS importøren og/eller den autoriserede forhandler hos CLAAS importøren.

Indsamlingen og fremsendelsen af data sker på grundlag af opfyldelsen af den formidlingskontrakt, der er indgået med dig (art. 6, stk. 1 S, s. 1, litra b i DSGVO (generel forordning om databeskyttelse)) om formidlingen af et konkret tilbud på en udlejningsmaskine samt for i den forbindelse helt konkret at kunne kontakte dig vedrørende dette og for at kunne sende dig et svar.

  1. Kontaktformular

Hvis du ønsker at kontakte CLAAS via kontaktformularen, skal du ud over meddelelsen give følgende oplysninger:

 • Tiltale

 • Stamdata (efternavn, fornavn, eventuelt firmaadresse)

 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer)

Obligatoriske felter er markeret med en stjerne (*). Oplysninger i felter uden stjerne er frivillige oplysninger.

  1. Tilbagemelding fra kundetilfredshedsundersøgelser

  2. Ændring af dine data. Hvis vi får meddelelse om ændringer af dine oplysninger (fx navneændringer, ændringer, resultater af dubletkontroller, ændring af foretrukne kontaktkanaler, tilbagekaldelser af samtykker, indsigelser mod eksempelvis direkte reklame) opdaterer vi dine oplysninger.

 1. Data, som vi indsamler om dig.

Hvad angår den rent informative brug af webstedet, hvor du ikke bruger nogen særlige funktioner på vores websted (såsom kontaktformularen, forespørgsel om tilbud), eller hvor du på anden vis fremsender oplysninger til os, indsamler vi kun de personoplysninger, som din browser har overført til vores server. Her er der tale om følgende data, som vi skal bruge af tekniske årsager for at kunne vise dig vores websted og garantere stabiliteten og sikkerheden. Dette gælder følgende data:

 • IP-adresse, dato og klokkeslæt for forespørgslen

 • Forskel i tidszone fra Greenwich Mean Time (GMT)

 • Indhold i forespørgslen (konkret side)

 • Adgangsstatus/HTTP-statuskode

 • Datamængde overført i hvert enkelt tilfælde

 • Websted, som forespørgslen vedrører

 • Browser

 • Operativsystem og tilhørende brugerflade

 • Sprog og version for browsersoftwaren

 • Websteder, du har været inde på hos os

Cookies. Ud over de ovenfor nævnte data lagres der cookies på din computer, når du bruger vores websted. Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din harddisk og henføres til den browser, du anvender, og som vi modtager visse oplysninger igennem. Cookies kan ikke starte programmer op eller overføre vira til din computer. De bruges til samlet set at gøre internettilbuddet mere brugervenligt og effektivt. Yderligere oplysninger finder du under oplysninger om cookies under nr. 9.

 1. Data, som vi videresender til tredjeparter

  1. Når forespørgslen er sendt til CLAAS, videresender CLAAS denne til den autoriserede CLAAS importør, [Danish Agro Machinery A/S
   Adresse: Vesterballevej 19, 7000 Fredericia
   E-mail:info@da-machinery.dk], (herefter „CLAAS importør“). Herefter tager den autoriserede CLAAS importør kontakt til dig for at drøfte detaljerne i det konkrete tilbud og den konkrete afvikling af kontrakten.

 1. Til hvilke formål bearbejder vi dine oplysninger (formål med databehandlingen) og på hvilket retsgrundlag?

 1. Afvikling af formidlingskontrakten (art. 6, stk. 1, s. 1, litra b i DSGVO). Hvis du rekvirerer et tilbud via vores portal (via kontaktformularen eller via de kontaktkanaler, der er gemt på webstedet), bearbejder vi dine oplysninger med henblik på afvikling af den formidlingskontrakt, vi har indgået med dig. I den forbindelse videresender vi også dine data til CLAAS importøren.

 1. Kundeservice (art. 6, stk. 1, s. 1, litra f i DSGVO). Inden for rammerne af kundeservicen bearbejder vi også dine data uden for kontraktens omfang. Dette sker på grundlag af vores berettigede interesse i medfør af art. 6, stk. 1, litra f) i DSGVO i at kommunikere med kunder og interessenter og den omfattende bearbejdning og besvarelse af din henvendelse. Med henvisning til begrundelser, som gælder for din særlige situation, har du ret til at gøre indsigelse mod en databehandling. Det er en forudsætning, at den databehandling, som du gør indsigelse imod, tager afsæt i art. 6, stk. 1, s. 1, litra f i DSGVO (se nr. 3 ovenfor). Dette gælder også for en profilering, som tager afsæt i denne bestemmelse i medfør af art. 4,s tk. 4 i DSGVO. I så fald bearbejder vi ikke længere dine personoplysninger, medmindre der foreligger vægtige legitime grund til bearbejdningen, eller at bearbejdningen har til formål at sikre, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 1. Markedsføring, kundetilfredshedsundersøgelser, markeds- og opinionsforskning (art. 6, stk. 1, s. 1, litra a, f i DSGVO). I konkrete tilfælde og kun efter omhyggelig afvejning kontakter vi dig også i markedsføringsmæssigt øjemed (fx markedsføringsmæssig henvendelse vedrørende produkter og tjenesteydelser, invitation til arrangementer, markeds- og opinionsforskning) uden at der foreligger et skriftligt, telefonisk eller pr. e-mail fremsendt samtykke (alt efter, hvilke kontaktoplysninger du har stillet til rådighed for os til dette formål inden for rammerne af vores forretningsrelation). Det er en forudsætning, at de databeskyttelsesretlige forudsætninger herfor er opfyldt, og at du med din viden om retten til at gøre indsigelse i medfør af art. 21 i DSGVO (også jf. nr. 7 b i denne information om databeskyttelse) ikke har gjort indsigelse mod bearbejdningen af dine data med det formål at rette markedsføringsmæssig henvendelse til dig. Retsgrundlaget for denne bearbejdning er art. 6, stk. 1, s. 1, litra f i DSGVO med afsæt i vores berettigede interesser i direkte reklame. Du har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at gøre indsigelse mod en databehandling, der vedrører direkte reklame. Dette gælder også for en profilering, som står i forbindelse med sådan direkte reklame. Hvis du gør indsigelse, bliver dine oplysninger ikke længere bearbejdet til disse formål. Du kan til enhver tid gøre indsigelsen gældende formløst ved at rette henvendelse til de under nr. 1. respektive 2 nævnte kontaktoplysninger.

Hvis du har meddelt dit samtykke til bearbejdning af dine data til reklameformål, bruger vi også dine data til at kontakte dig skriftligt, telefonisk eller pr. e-mail vedrørende reklame, kundetilfredshedsundersøgelser samt markeds- og opinionsforskning. Retsgrundlaget for denne databehandling er dit samtykke, art. 6, stk. 1, s. 1, litra a i DSGVO. Hvis du har meddelt os dit samtykke til bearbejdning af dine personoplysninger, kan du på et hvilket som helst tidspunkt formløst tilbagekalde dit samtykke over for os. Du kan rette henvendelse om din tilbagekaldelse til de under nr. 1, 2 nævnte kontaktoplysninger. Dette medfører ikke større omkostninger for dig end dem, der opstår som følge af standardtaksten. Din tilbagekaldelse gælder for fremtiden. Bearbejdninger, der har fundet sted frem til tidspunktet for tilbagekaldelsen, berøres ikke heraf.

 1. Videresendelse af personoplysninger til marketingsformål til koncernselskaber (art. 6, stk. 1, s. 1, litra a i DSGVO). Hvis du har meddelt os dit samtykke hertil, videresender vi også personoplysninger til de koncernselskaber under CLAAS, der er nævnt i samtykkeerklæringen. På grundlag af dit samtykke retter de eventuelt henvendelse til dig i markedsføringsmæssig henseende og tilsender dig informationer om produkter og serviceydelser fra det landbrugstekniske område og tjenesteydelser med tilknytning til det landbrugstekniske område.

 1. Sikring af produktkvaliteten og udvikling samt forbedring af produkter og tjenesteydelser (art. 6, stk. 1, s. 1, litra f i DSGVO). CLAAS anvender de ved erlæggelse af formidlingsydelserne indsamlede data i pseudo-anonymiseret form til at sikre kvaliteten af produkter og serviceydelser samt til forsknings- og udviklingsformål. Denne bearbejdning bygger på CLAAS’ berettigede interesse i at opfylde kundernes høje krav til kvaliteten af produkterne og serviceydelserne, at forbedre disse og at kunne tilbyde kunderne innovative produkter og serviceydelser. „Pseudo-anonymiseret“ betyder, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en specifik berørt person uden inddragelse af yderligere oplysninger, såfremt disse yderligere oplysninger opbevares særskilt og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som sikrer, at personoplysningerne ikke kan henføres til en identificeret eller identificérbar fysisk person.

Retsgrundlaget for bearbejdningen er art. 6, stk. 1, s. 1, litra f i DSGVO. Med henvisning til begrundelser, som gælder for din særlige situation, har du ret til at gøre indsigelse mod en databehandling. Det er en forudsætning, at den databehandling, som du gør indsigelse imod, tager afsæt i art. 6, stk. 1, s. 1, litra f i DSGVO (se nr. 3 ovenfor). Dette gælder også for en profilering, som tager afsæt i denne bestemmelse i medfør af art. 4,s tk. 4 i DSGVO. I så fald bearbejder vi ikke længere dine personoplysninger, medmindre der foreligger vægtige legitime grund til bearbejdningen, eller at bearbejdningen har til formål at sikre, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 1. Opfyldelse af lovmæssige forpligtelser (art. 6, stk. 1, s. 1, litra c i DSGVO). Bearbejdningen sker med henblik på opfyldelse af lovmæssige forpligtelser (art 6, stk. 1, litra c i DS-GVO), nemlig forpligtelsen til at sikre dine data og overholde databeskyttelsesretlige krav (fx implementering af rettigheder for berørte personer i medfør af nr. 12. Derudover bearbejder vi dine data for i påkommende tilfælde at kunne efterkomme eksisterende, lovmæssige forpligtelser til at samarbejde med myndigheder og med henblik på retsforsvar (fx DSGVO, loven om hvidvask af penge, ZPO (den tyske civile retsplejelov)). Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, s. 1, litra c i DSGVO.

 2. Sikring af it-sikkerhed og it-drift på vores websted (art. 6, stk. 1, s. 1, litra c, f i DSGVO)

 3. Salgsstyring (art. 6, stk. 1, s. 1, litra f i DSGVO). CLAAS bearbejder også dine data med henblik på kontrol og optimering af processer til behovsanalyse og oprettelse af analyser og rapporter til CLAAS importøren samt inden for rammerne af samlet regnskabsaflæggelse for koncernen. Databearbejdningen bygger på vores berettigede interesse i at kunne afstemme vores salg bedre i forhold til kundernes behov. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, s. 1, litra f i DSGVO.

Med henvisning til begrundelser, som gælder for din særlige situation, har du ret til at gøre indsigelse mod en databehandling. Det er en forudsætning, at den databehandling, som du gør indsigelse imod, tager afsæt i art. 6, stk. 1, s. 1, litra f i DSGVO (se nr. 3 ovenfor). Dette gælder også for en profilering, som tager afsæt i denne bestemmelse i medfør af art. 4,s tk. 4 i DSGVO. I så fald bearbejder vi ikke længere dine personoplysninger, medmindre der foreligger vægtige legitime grund til bearbejdningen, eller at bearbejdningen har til formål at sikre, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 1. Frivillige angivelser (art. 6, stk. 1, s. 1, litra f i DSGVO). Hvis du giver oplysningerne frivilligt, fx i formularer, og disse ikke er nødvendige til opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser, behandler vi disse data med udgangspunkt i, at vi går ud fra, at behandlingen og anvendelsen af disse oplysninger er i din interesse.

 1. Hvor længe bearbejder vi dine oplysninger?

Dataene gemmes under alle omstændigheder i den kontraktløbetid, der gælder for formidlingskontrakten og i det tidsrum, som kræves til opfyldelse af kontraktmæssige eller lovmæssige forpligtelser. Når dataene ikke længere kræves til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser, slettes de regelmæssigt, medmindre viderebearbejdning af dataene kræves med henblik på opfyldelse af følgende formål: Opfyldelse af handels- eller skatteretlige opbevarings- og dokumentationsforpligtelser i medfør af den tyske handelslov (HGB) eller den tyske lov om skatter og afgifter (AO). Disse udgør mellem 2 og 10 år. Endelig afhænger lagringsperioden også af de lovmæssige forældelsesfrister. I medfør af §§ 195 ff. i den tyske handelslov (BGB) udgør denne op til 30 år i hvilken forbindelse den regelmæssige forældelsesfrist udgør 3 år.

 1. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

CLAAS gemmer dine personoplysninger på særligt beskyttede servere. Disse er beskyttet med tekniske og organisatoriske tiltag mod tab og ødelæggelse af dine data og mod, at uvedkommende personer får adgang til eller kan ændre eller distribuere dine data. Det er kun få, autoriserede personer, der har adgang til dine oplysninger. Disse personer er ansvarlige for den tekniske, kommercielle eller redaktionelle administration af serverne. Trods regelmæssig kontrol er det dog ikke muligt at yde fuldstændig beskyttelse mod alle risici.

Transmissionen af webstedet og dine indtastninger på CLAAS’ websted på internettet sker i princippet ukrypteret. Derfor kan det ikke udelukkes, at en tredjepart kan se de transmitterede data og/eller få adgang til disse. CLAAS anbefaler, at du tager hensyn til dette aspekt i forbindelse med beslutningen om, hvorvidt du vil sende data via internettet, og i givet fald hvilke data du vil sende.

 1. Hvem får adgang til mine personoplysninger?

Hos CLAAS er det kun de instanser, der får adgang til dine personoplysninger, som har brug for disse til de i nr. 3 nævnte formål, når og i det omfang, at de databeskyttelsesretlige krav herfor er opfyldt.

Ligeledes får leverandører, der er hyret af CLAAS til at hjælpe CLAAS med gennemføre forretningsrelationen, adgang til dataene. Det drejer sig om virksomheder inden for følgende kategorier: it-tjenesteydelser, arkivering, controlling, dokumenthåndtering, call-center-serviceydelser, indkøb, kundeadministration, Lettershops, marketing, medieteknik, forskning og udvikling, udlægsbilag, styring af websteder, Compliance og telekommunikation.

Derudover videregiver vi kun dine data til tredjeparter, når de lovmæssige bestemmelser tillader dette og/eller du har givet dit samtykke hertil. Når disse forudsætninger er opfyldt, kan dataene videresendes til følgende kategorier af modtagere: Offentlige instanser og institutioner (fx statsadvokat, politi, skattemyndigheder, datatilsynsmyndigheder) med henblik på håndtering af spørgsmål fra myndigheder, såfremt disse er i din interesse, eller vi er lovmæssigt forpligtede hertil. CLAAS benytter dog evt. leverandører til drift af disse internetsider eller til yderligere produkter fra CLAAS. Her kan det forekomme, at en leverandør får kendskab til personoplysninger. Vi udvælger vores leverandører omhyggeligt – særligt med henblik på databeskyttelse og datasikkerhed – og træffer alle nødvendige foranstaltninger til en databehandling, der overholder reglerne om databeskyttelse.

 1. Sker der transmission af mine data til tredjelande eller til internationale organisationer?

Der sker ikke transmission af data til tredjelande (lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde  – EØS).

 1. Cookies

Webstedet benytter følgende typer cookies, hvis omfang og funktionsmåde er forklaret nedenfor:

(1) Transiente cookies. Transiente cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Dette omfatter særligt session cookies. Disse gemmer en såkaldt session-id, som kan anvendes til at henføre forskellige forespørgsler fra din browser til den fælles session. Derved kan din computer genkendes igen, når du vender tilbage til vores websted. Session cookies slettes, når du logger ud eller lukker browseren.

(2) Persistente cookies. Persistente cookies slettes automatisk efter en forud fastsat periode, som kan være forskellig alt efter cookie. Du kan altid slette cookierne i sikkerhedsindstillingerne i din browser.

Du kan konfigurere dine browserindstillinger i overensstemmelse med dine ønsker og fx afvise godkendelse af tredjepart-cookies eller alle cookies. Vi gør dig opmærksom på, at du eventuelt ikke kan bruge alle funktioner på dette websted.

Vi anvender cookies for at kunne identificere dig ved efterfølgende besøg, hvis du har en konto hos os. Ellers ville du skulle logge dig på igen ved hvert eneste besøg.

Ved besøg på webstedet behandles følgende logdata automatisk med cookies og andre sporingsteknologier.

En anonym cookie-ID, der ikke giver mulighed for at identificere din IP-adresse

Dit styresystem, din web-browser og din skærmopløsning

Datoen og tidspunktet for dit besøg

De sider, du har været inde på hos os

• Den side, som du besøger os fra

CLAAS anvender cookies på webstedet. Cookies er små tekstfiler, som lægges på din computer og gemmes i din internetbrowser. Cookies anvendes ofte til at gøre en online-side mere brugervenlig og effektiv. CLAAS bruger såkaldte “session cookies”, der slettes, når du lukker din browser. Derudover findes der nogle såkaldte “persistent cookies”, som CLAAS benytter til at genkende dig som bruger.

De fleste internetbrowsere er indstillet, så de automatisk accepterer cookies. Du kan dog deaktivere lagringen af cookies eller indstille din internet-browser, så den giver dig besked, så snart der sendes cookies.

Evalueringen af brugerdata sker på grundlag af art. 6, stk. 1, s. 1, litra f) i DS-GVO. CLAAS´ „Interesse“ i medfør af art 6, stk. 1, litra f) i DS-GVO er drift af dette websted.

 1. Plugin tools

Google Analytics

   1. Generelt

Dette websted benytter Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics anvender såkaldte “cookies”, tekstfiler, der gemmes på din computer og giver mulighed for at analysere din brug af webstedet. Google bruger disse oplysninger fra CLAAS til at evaluere din brug af webstedet, til at samle rapporter om webstedsaktiviteterne og til at udføre yderligere tjenesteydelser i forbindelse med brugen af webstedet og brugen af internettet for CLAAS.

CLAAS bruger Google Analytics til at analysere brugen af vores websted og forbedre det løbende. Via de indhentede statistikker kan vores tilbud forbedres og udformes mere interessant for dig som bruger.

Retsgrundlaget for brugen af Google Analytics er art. 6, stk. 1, s. 1, litra

f i DS-GVO. Vores “interesse” ligger i at kunne forbedre vores tilbud og optimere webstedet.

   1. IP-anonymisering og dataoverførsel

Oplysningerne fra cookien om din brug af dette websted overføres normalt til en Google-server i USA, hvor de gemmes. CLAAS bruger Google Analytics på dette websted med udvidelsen “_anonymizeIp()”. Ved hjælp af denne udvidelse viderebehandles IP-adresser i afkortet form. Dermed kan det udelukkes, at de kan relateres til personer. For så vidt der kan være en personrelation i forbindelse med de indsamlede oplysninger om dig, udelukkes denne altså straks, og personoplysningerne slettes omgående.

Som led i IP-anonymiseringen afkortes din IP-adresse på forhånd af Google inden for den Europæiske Unions medlemsstater eller i andre lande der er omfattet af traktaten om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Det er kun i undtagelsestilfælde, den fulde IP-adresse overføres til en Google-server i USA og afkortes der.

Google har sit hovedsæde i USA og er certificeret under EU-US-Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Et aktuelt certifikat kan ses på følgende link: https://www.privacyshield.gov/list I henhold til denne aftale mellem USA og EU-Kommissionen har sidstnævnte konstateret, at virksomheder, der er certificeret under Privacy Shield, har et passende databeskyttelsesniveau. For de undtagelsestilfælde, hvor der overføres personoplysninger til USA, sikrer denne aftale et passende databeskyttelsesniveau.

   1. Deaktivering af Google Analytics / indsigelse imod registrering af oplysninger

IP-adressen, der sendes fra din browser i forbindelse med Google Analytics, kombineres ikke med andre oplysninger fra Google. Du kan forhindre, at cookies gemmes, ved at foretage en indstilling i din browser-software; vi skal dog gøre opmærksom på, at du i dette tilfælde så eventuelt ikke kan benytte alle funktioner på dette websted i fuldt omfang. Yderligere kan du forhindre, at de oplysninger, der genereres af cookien og har relation til din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse), registreres hos Google og behandles af Google, ved at downloade og installere det browser-plugin, du kan hente fra dette link:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternativt til ovenstående browser-plugin kan du forhindre, at Google Analytics fremover registrerer oplysninger på dette websted, ved at klikke på dette link. Derved lægges der en Opt-Out-Cookie på terminalen. Når du sletter dine cookies, skal der klikkes på linket igen.

Du finder flere oplysninger vedrørende Google Analytics’ håndtering af brugerdata i Googles erklæring om databeskyttelse: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

   1. Ordredatabehandling

CLAAS har indgået en aftale om ordredatabehandling med Google i henhold til gældende lovgivning.

 1. Links til andre websteder

Webstedet kan indeholde links til sider fra andre udbydere, som ikke er omfattet af denne erklæring om databeskyttelse. Når du forlader webstedet, anbefaler vi, at du læser reglerne om databeskyttelse på de linkede websteder, der samler personoplysninger, omhyggeligt. For eksempel indeholder webstedet et link til CLAAS gruppens fanside på Facebook og YouTube. Med disse links sendes der i modsætning til Social Plugin ingen data til operatøren af det sociale netværk. Når det pågældende link kaldes, åbnes CLAAS gruppens fanside hos Facebook og YouTube i et nyt vindue.

 1. Hvilke rettigheder iht. persondatabeskyttelsesloven har du?

  1. Ret til information, berigtigelse, sletning, begrænsning af databehandling, dataportabilitet, indgivelse af klage til en tilsynsmyndighed Kunden har ret til information i medfør af art. 15 i DS-GVO, ret til berigtigelse i medfør af art. 16 i DS-GVO, ret til sletning i medfør af art. 17 i DS-GVO, ret til begrænsning af bearbejdning i medfør af art. 18 i DS-GVO, ret til dataportabilitet i medfør af art. 20 DS-GVO samt ret til at gøre indsigelse i medfør af art. 21 i DS-GVO. Derudover har kunden ret til at indgive en klage til en ansvarlig datatilsynsmyndighed (art. 77 i DS-GVO sammenholdt med § 19 i den tyske databeskyttelseslov (BDSG).

   1. Ret til at gøre indsigelse i hvert enkelt tilfælde.

   Med henvisning til begrundelser, som gælder for din særlige situation, har du ret til at gøre indsigelse mod en databehandling. Det er en forudsætning, at den databehandling, som du gør indsigelse imod, tager afsæt i art. 6, stk. 1, s. 1, litra f i DSGVO (se nr. 3 ovenfor). Dette gælder også for en profilering, som tager afsæt i denne bestemmelse i medfør af art. 4,s tk. 4 i DSGVO. I så fald bearbejder vi ikke længere dine personoplysninger, medmindre der foreligger vægtige legitime grund til bearbejdningen, eller at bearbejdningen har til formål at sikre, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

   1. Ret til at gøre indsigelse mod direkte reklame. Du har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at gøre indsigelse mod en databehandling, der vedrører direkte reklame. Dette gælder også for en profilering, som står i forbindelse med sådan direkte reklame. Hvis du gør indsigelse, bliver dine oplysninger ikke længere bearbejdet til disse formål. Du kan til enhver tid gøre indsigelsen gældende formløst ved at rette henvendelse til de under nr. 1 eller 2 nævnte kontaktoplysninger (e-mailadresse suppleres).

   Ret til at gøre indsigelse i medfør af art. 21 i DSGVO.

Hvis du har meddelt os dit samtykke til bearbejdning af dine personoplysninger, kan du på et hvilket som helst tidspunkt formløst tilbagekalde dit samtykke over for os. Du kan rette henvendelse om din tilbagekaldelse til de under nr. 1. respektive 2 nævnte kontaktoplysninger. Dette medfører ikke større omkostninger for dig end dem, der opstår som følge af standardtaksten. Din tilbagekaldelse gælder for fremtiden. Bearbejdninger, der har fundet sted frem til tidspunktet for tilbagekaldelsen, berøres ikke heraf.

  1. Tilbagekaldelse af et samtykke.

 1. Ændring af disse meddelelser om databeskyttelse

Vi reviderer disse meddelelser om databeskyttelse, når der er ændringer på webstedet, eller ved øvrige forhold, der nødvendiggør dette.